turističNO DRUŠTVO

Poslanstvo Turističnega društva Brezje je predvsem podpora slovenskemu narodnemu svetišču in romarju, ki želi obiskati milostno podobo Marije Pomagaj. S svojim delom želimo romarju omogočiti varen, kulturen prihod na Brezje, varno in kulturno parkiranje, nakup spominka, okrepčilo, morda v bližnji prihodnosti še kaj več.

Mariji Pomagaj pa želimo ponuditi lepo okolje in prijazne Brezjane, ki bodo sprejemali njene romarje in jim omogočili, da na Brezjah najdejo svoj mir. Prav to je tisto, kar romarji danes iščejo na Brezjah – mir – duševni mir, tudi telesno umirjenost, umirjenost v današnjem hrupu in hitrem tempu življenja.

Naša želja je, da Brezje ostanejo cilj poti vseh dobrih ljudi, ki iščejo zavetje, uslišano prošnjo in mir pri Božji materi.