KRAJEVNA SKUPNOST

Brezje na Gorenjskem

Vas Brezje na Gorenjskem se prvič omenja v 11. stoletju. Leži na nadmorski višini 485m. Iz vasi je lep pogled na Julijske alpe in Kravanke. Znamenitost kraja je bazilika Sv. Vida s kapelo, v kateri je podoba Marije Pomagaj.

Krajevna skupnost Brezje obsega naselja: Brezje, Dobro polje, Črnivec, Noše in Peračico.
           
Meji z naselji: Brdo, Globoko, Hudo, Ljubno, Mišače, Mlaka, Mošnje, Otoče, Paloviče, Popovo, Posavec
Praproše, Spodnji Otok, Srednja Vas, Vadiče

Sosednje krajevne skupnosti so: Mošnje, Ljubno, Otok, Leše, Srednja Dobrava, Begunje na Gorenjskem, Kovor