BREZJE NA GORENJSKEM

so zelo obiskan romarski kraj slovenskih kristjanov. Brezjansko polje je kot oltarna miza v naravni katedrali Julijcev, Karavank in Jelovice. Na njem ležijo Brezje, ki jim je Stvarnik namenil polno lepote in milosti. Vas znotraj naravne katedrale že od 14. ali začetka 15. stoletja nudi prostor cerkvi sv. Vida. Leta 1800 je cerkev postala domovanje kapelice Marije Pomočnice. 1814 leta je Leopold Layer iz Kranja po zaobljubi poslikal kapelico in narisal čudovito sliko Marije Pomagaj.

Obiščite nas na Facebook strani.
Organizacije v vasi

BREZJE

PGDZastava

Prostovoljno gasilsko društvo Brezje na Gorenjskem je humanitarna, nestrankarska organizacija, ki vključuje v svoje članstvo občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilske organizacije ter pri preventivni in operativni dejavnosti ob požarih in drugih nesrečah.

Obiščite našo Facebook stran

VedutaTopoli

Krajevna skupnost Brezje obsega naselja: Brezje, Dobro polje, Črnivec, Noše in Peračico.

KuturnoDrustvoOder

Kulturno društvo Brezje je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in s tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju.

Obiščite našo Facebook stran

ŠDIgrišče

Športno društvo Brezje združuje občane, ki želijo uresničevati svoje interese na področju športa in gibanja v naravi.

zOpt_2013-08-08-17

Poslanstvo Turističnega društva Brezje je predvsem podpora slovenskemu narodnemu svetišču in romarju, ki želi obiskati milostno podobo Marije Pomagaj. S svojim delom želimo romarju omogočiti varen, kulturen prihod na Brezje, varno in kulturno parkiranje, nakup spominka, okrepčilo, morda v bližnji prihodnosti še kaj več.