PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

Namenite del dohodnine PGD Brezje

Imejte nadzor nad porabo vsaj 1,0% sredstev, ki Vam jih pobere država!

Ali se zavedate, da se nesreče ne dogajajo samo drugim? Da ste kadarkoli lahko tudi Vi v situaciji, ko potrebujete pomoč?

Ali kdaj pomislite, koliko denarja namenite za varovanje in/ali zavarovanje Vašega doma in lastne varnosti?

Ali se zavedate, da Vam bodo v nesreči prvi na pomoč priskočili gasilci prostovoljci?

Ljudje, ki svoj prosti čas namenjajo izobraževanju in usposabljanju, da Vam lahko v pravem trenutku nudijo ustrezno pomoč. Prostovoljci, ki za svoje delo niso plačani, pač pa morajo za ohranitev delovanja gasilskih enot in nujno potrebno usposabljanje vse več energije in časa porabljati za zbiranje finančnih sredstev.

Vlada RS je pred časom sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. S tem omogoča davčnim zavezancem za dohodnino, da od 0,1% do 1,0% svoje obračunane dohodnine namenimo za financiranje splošno-koristnih namenov.

V kolikor upravičenci te priložnosti ne izkoristijo, se sredstva občanov vrnejo nazaj v državni proračun. Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa lahko del te namenimo organizacijam po lastni izbiri.
Z namenitvijo dela dohodnine Prostovoljnemu gasilskemu društvu Brezje boste olajšali poslovanje in tako pripomogli k učinkovitejšemu in uspešnejšemu posredovanju ob požarih in različnih nesrečah in tako doprinesli k večji požarni varnosti občanov. Prostovoljno gasilsko društvo Brezje bo sredstva, zbrana iz naslova namenitve dela dohodnine, porabilo za nabavo opreme in usposabljanja gasilcev.

Naj Vas opomnimo, da morda ravno v trenutku, ko to berete, avtorji te prošnje rešujejo življenje v razbitinah avtomobila ali pa se borijo s plameni, ki požirajo imetje občanov.

Več informacij o postopku oddaje zahtevka za namenitev dela dohodnine PGD Brezje.

Podatki za zahtevo: Prostovoljno gasilsko društvo Brezje na Gorenjskem, Brezje 80b, 4243 Brezje, davčna številka 88885143

Danes gasilci potrebujemo vašo pomoč, da lahko jutri pomagamo Vam!

Že od leta 1949 na razpolago za pomoč ljudem v nesreči

Gasilsko društvo ima sedež na Brezjah, ter je eno izmed 13 prostovoljnih gasilskih društev v Občini Radovljica. 

Društva so na nivoju občine povezana preko Gasilske zveze Občine Radovljica, ki je bila ustanovljena leta 1998.

Društvo opravlja javno gasilsko službo. Ta je razdeljena na operativne (gašenje požarov, posredovanja ob poplavah, posredovanje ob raznih nesrečah in porušitvah, …) in preventivne naloge (sodelovanje z vrtci in šolami, pregledovanje sistemov aktivne požarne zaščite, vaje evakuacij,…).
Gasilskim vrstam se lahko pridruži vsak, ki ga gasilska dejavnost zanima. Članstvo v gasilskem društvu omogoča delovanje v društvu v obsegu in zahtevnosti, za katero se posameznik odloči.


Delujemo v okviru zakonskih določil, v skladu s pravili Gasilke zveze Slovenije, nalog, ki nam jih dodeljuje Gasilska zveza Občine Radovljica. Svoje delo prilagajamo in podrejamo potrebam kraja in tehniki. Tekoče sledimo novostim v gasilstvu in gasilski tehniki. Velik poudarek dajemo nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju gasilskih veščin.