Svet krajevne skupnosti

Na zadnjih lokalnih volitvah je bil izvoljen nov svet KS Brezje v sestavi:

Mitja Potočnik, predsednik (mitja1.potocnik@gmail.com, GSM 040 782 860)
Zdenka Podpečan
Matjaž Dežman
Gregor Grilc
Maruša Šolar Čuden
Tomaž Sitar
Suzana Kokalj