Friday, January 17, 2020

ZGODOVINA KULTURNEGA DRUŠTVA BREZJEV letu 1979 je bil na Brezjan dograjen Dom krajanov (takrat Dom družbenih organizacij). S tem so Brezje dobile tudi večnamensko dvorano. Po sklepu takratnega vodstva Krajevne skupnosti naj bi dvorana služila prireditvam, ki jih bodo organizirala društva in Krajevna skupnost. V istem letu pa je bilo ustanovljeno tudi Kulturno društvo Brezje. Dom krajanov je imel veliko večnamensko dvorano, kar pa je bil tudi pogoj za delovanje društva, saj je bila na začetku zelo aktivna dramska skupina. Prva velika naloga takrat ustanovljenega Kulturnega društva je bila postavitev odra, saj le-ta ni bil v načrtih pri dograditvi doma in dvorane. Z gradnjo odra se je pričelo leta 1980. Postavljen je bil gradbeni odbor, ki je bil sestavljen iz takratnih članov in članic Upravnega odbora. Les za izgradnjo je odstopilo Turistično društvo Brezje, dela pa so bila izvedena s pomočjo prostovoljnega dela krajanov pod vodstvom gradbenega odbora. Prva prireditev na novem odru in hkrati tudi slavnostna otvoritev je bila proslava za 29. november 1980 leta. V prvih letih delovanja (do leta 1986) je bila dramska skupina zelo aktivna , saj je na oder postavila tudi po dve dramski uprizoritvi v enem letu. V letu 1982 je KD Brezje po spletu okoliščin navezalo tesne stike z Slovenskim prosvetnim društvom iz Radiš na Avstrijskem Koroškem. Pri obeh društvih je takrat režijo prevzel gospod Dolfe Anderle iz Tržiča, kateri je dal tudi pobudo o izmenjavi med društvoma. Dogovori so stekli predvsem za sodelovanje na dramskem področju, ni pa bilo izključeno tudi drugo sodelovanje na kulturnem področju. Z leti je navdušenje počasi plahnelo, dokler ni po letu 1990 delovanje društva popolnoma zamrlo. Po 7 letih premora pa je na pobudo takratnega predsednika KS Brezje, g. Janeza Zupana, društvo ponovno oživelo. Delo predsednika društva je prevzel g Dušan Kocjančič in že v istem letu 29. novembra je bila odigrana komedija ŠTIRJE LETNI ČASI. Od takrat naprej društvo aktivno deluje saj je v njem delovalo ali deluje več sekcij in sicer:
  • Dramska sekcija (Smeh Teater)
  • Cerkveni pevski zbor
  • Otroška gledališka skupina
  • Otroški pevski zbor
  • Mladinski pevski zbor (prenehal z delovanjem)
  • Folklorna skupina Mlinček (prenehala z delovanjem)
  • Tamburaški orkester (prenehal z delovanjem) 

Dramska sekcija z imenom Smeh Teater (najbolj aktivna sekcija), je v vsem svojem času delovanja, vključno z letom 2012, uprizorila 24 različni predstav. Danes društvo šteje 59 članov.

 

 

1. ŽUPANOVA MICKA

Avtor: Anton Tomaž Linhart
veseloigra

Premiera: 7. februar 1981, odigranih 6 predstav
Igralci: Brane Šmitek, Alenka Zor, Matjaž Štibelj, Brane Volk, Nataša Potočnik, Primož Škofic, Blaž Praprotnik
Režija: Bernarda Podlipnik pod mentorstvom Alenke Bole Vrabec

 

2. KAKTUSOV CVET

Avtor: Pierre Barillet
veseloigra

Premiera: 21. marec 1981, odigranih 6 predstav
Igralci: Slavko Knafelj, Marica Kocjančič, Lidija Šivic, Slavko Škofic, Lado Eržen, Dušan Kocjančič, Erna Sitar, Darja Branilovič, Marjana Kocjančič
Režija: Dolfe Anderle

 

3. KASTELKA

Avtor: Vladimir Levstik
veseloigra

Premiera: 9. januar 1982, odigranih 18 predstav
Igralci: Marica Kocjančič, Brane Šmitek, Franci Baloh, Dušan Kocjančič ml., Lado Marinčič, Stanka Jalen, Darja Branilovič, Fani Blatnik, Alenka Zor, Franci Serajnik, Dušan Kocjančič, Lovro Lukan
Režija: Dolfe Anderle

4. ŠTIRIDESET KARATOV

Avtor: Pierre Barillet
veseloigra

Premiera: 11. december 1982, odigranih 18 predstav
Igralci: Fani Blatnik, Brane Šmitek, Alenka Zor, Dušan Kocjančič, Franci Serajnik, Marica Kocjančič, Darja Branilovič
Režija: Slavko Primožič


5. JARA MEŠČANKA

Avtor: Jovan Sterija Popović
komedija

Premiera: 17. december 1983, odigranih 19 predstav
Igralci: Marica Kocjančič, Darja Branilovič, Berta Toman, Alenka Zor, Dušan Kocjančič, Franci Serajnik, Brane Šmitek, Dušan Kocjančič ml.
Režija: Slavko Primožič

 

6. ŽUPANOVA MICKA (ponovna postavitev)

Avtor: Anton Tomaž Linhart
veseloigra

Premiera: 29. november 1984
Igralci: Brane Šmitek, Alenka Zor, Matjaž Štibelj, Brane Volk, Nataša Potočnik, Primož Škofic, Blaž Praprotnik
Režija: Bernarda Podlipnik

 

7. SVETI PLAMEN

Avtor: W. Somerst Mugham
drama

Premiera: 2. februar 1985, odigranih 11 predstav
Igralci: Fani Blatnik, Primož Škofic, Urška Podpečan, Franci Serajnik, Berta Toman, Franci Baloh, Dušan Kocjančič, Alenka Plemelj, Barbara Kocjančič - rezerva
Režija: Slavko Primožič

 

8. MALI OGLASI

Avtor: Vladimir Primc
komedija

Premiera: 30. november 1985, odigranih 14 predstav
Igralci: Dušan Kocjančič, Marica Kocjančič, Helena Cotelj, Fani Blatnik, Alenka Plemelj
Režija: Vladimir Primc

 

9. RAZVALINA ŽIVLJENJA

Avtor:
Franc Saleški Finžgar
drama

Premiera: 22. februar 1986, odigranih 5 predstav
Igralci: Franci Baloh, Alenka Zor, Primož Škofic, Blaž Praprotnik, Bernarda Podlipnik, Brane Vovk, Vika Kranjec
Režija: Slavko primožič


10. ZAPRAVLJENI ŽULJI

Avtor: Vladimir Primc
drama

Premiera: 20. december 1986, odigranih 17 predstav
Igralci: Dušan Kocjančič, Marica Kocjančič, Brane Šmitek, Matjaž Drol, Vladimir Primc, Helena Cotelj, Franci Serajnik, Franci Baloh, Jože Rožič, Urška Podpečan
Režija: Vladimir Primc

 

11. SKRITI ZAKLAD

Avtor: Vladimir Primc
komedija

Premiera: 28. december 1986, odigrane 3 predstave
Igralci: Fani Blatnik, Krištof Vilfan, Tomaž Dežman, Špela Praprotnik, Metod Gaber, Mateja Brejc
Režija: Vladimir Primc

 

12. BOSA V PARKU

Avtor: Simon Niel
komedija

Premiera: 6. januar 1990, odigranih 7 predstav
Igralci: Alenka Plemelj, Primož Škofic, Dušan Kocjančič, Marica Kocjančič, Jože Rožič, Tone Pogačnik
Režija: Matija Milčinski (mentor)

 
13. ŠTIRJE LETNI ČASI

Avtor: Vinko Möderndorfer
komedija

Premiera: 29. november 1997, odigranih 9 predstav
Igralci: Nataša Potočnik, Dušan Kocjančič, Saša Praprotnik, Aleš Škofic, Tomaž Poličar, Metod Gaber, Peter Razboršek, Pavel Razboršek
Režija: Dušan Kocjančič pod mentorstvom Matije Milčinskega

 

14. NAŠI LJUBI OTROCI

Avtor: Nikola Manzari
komedija

Premiera: 8. januar 2000, odigranih 10 predstav
Igralci: Saša Praprotnik, Peter Razboršek, Tone Šolar, Nina Grašič, Dušan Kocjančič, Nina Škofic
Režija: Dušan Kocjančič pod mentorstvom Matije Milčinskega

 

15. DOHODNINA

Avtor: Jean Jacques Bricaire
Prevedel: Aleš Berger
komedija

Premiera: 7. februar 2002, odigranih 12 predstav
Igralci: Roman Šmid, Dušan Kocjančič, Tone Šolar, Peter Razboršek, Tatjana Lokar, Nina Škofic, Sabina Kocijančič
Režija: Dušan Kocjančič

 

16. ZADREGA NAD ZADREGO

Avtor: Fr. Streieher
komedija

Premiera: 21. december 2002, odigranih 24 predstav
Igralci: Roman Šmid, Tatjana Lokar, Peter Razboršek, Andreja Šmid, Rok Marčun, Katarina Rihtaršič, Matej Pogačnik, Lili Andrejaš, Janko Ober, Sabina Kocijančič
Režija: Dušan Kocjančič

17. VAJA ZBORA

Avtor: Vinko Möderndorfer
komedija

Premiera: 26. marec 2004, odigranih 26 predstav
Igralci: Peter Razboršek, Roman Šmid, Marko Nemanič, Sabina Kocijančič, Rok Marčun, Dušan Kocjančič, Janko Ober, Katarina Rihtaršič, Tatjana Lokar, Matej Pogačnik, Miran Knific, Lili Andrejaš
Režija: Niko Kranjc

 

18. KASTELKA

Avtor: Vladimir Levstik
veseloigra

Premiera: 14. januar 2006, odigranih 8 predstav
Igralci: Lili Andrejaš, Tatjana Lokar, Andreja Frelih, Aleš Burgar, Peter Razboršek, Rok Marčun, Miran Knific, Janko Ober, Sabina Kocijančič, Katarina Rihtaršič, Dušan Kocjančič, Pavel Razboršek, Kristijana Žakelj
Režija: Dušan Kocjančič

 

19. EŠEVA ŠOLA (Radovljica)

Avtor: Alenka Bole Vrabec
Odigrana v Radovljici ob 250 letnici rojstva Antona Tomaža Linharta

Premiera: 10. december 2006, odigranih 9 predstav
Igralci: Franci Černe, Lili Andrejaš, Dušan Kocjančič, Klemen Klemenc, Matjaž Konda, Miha Andrejaš, Mojca Andrejaš, Andrej Cundrič
Režija:

20. MARJETA IN LJUBIMCI

Avtor: Franc Ankerst
komedija

Premiera: 6. januar 2007, odigranih 46 predstav
Igralci: Peter Razboršek, Pavel Razboršek, Lili Andrejaš, Janko Ober
Režija: Dušan Kocjančič

 

21. KAZNOVANI SOPROG

Avtor:
Jean Baptiste Popuelin Moliére
komedija

Premiera: 9. januar 2009, odigranih 9 predstav
Igralci: Janko Ober, Lili Andrejaš, Peter Razboršek, Neža Kunej, Pavel Razboršek, Tatjana Lokar, Matej Pogačnik, Beno Faladore
Režija: Dušan Kocjančič

 

22. ANALFABET

Avtor: Branislav Nušić
komedija

Premiera: 18. april 2009, odigrani 2 predstavi
Igralci: Janko Ober, Pavel Razboršek, Beno Faladore, Tatjana Rituper, Lili Andrejaš, Peter Razboršek
Režija: Dušan Kocjančič

 

23. SKOK ČEZ PLOT

Avtor: Franc Ankerst
komedija

Premiera: 6. februar 2010, odigranih 14 predstav
Igralci: Lili Andrejaš, Tatjana Rituper, Pavel Razboršek, Marko Nemanič, Peter Razboršek, Jernej Slak, Dušan Kocjančič
Režija: Niko Kranjc

 

24. PARTNERSKA POROKA

Avtor: Tone Parkljič
komedija

Premiera: 7. januar 2012, odigranih 15 predstav
Igralci: Tatjana Rituper, Marja Bohinjec, Lili Andrejaš, Pavel Razboršek, Janko Ober, Tatjana Lokar
Režija: Niko KranjcDatumi odigranih predstav.

Domov   |   Gasilsko društvo   |   Krajevna skupnost   |   Kulturno društvo   |   Športno društvo   |   Turistično društvo
Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation