Monday, November 18, 2019

 

Kulturno društvo Brezje je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in s tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju.   

 

Kulturno društvo Brezje je bilo ustanovljeno po dograditvi Doma krajanov v letu 1979. Na začetku je bila zelo aktivna dramska skupina, ki je skoraj vsako leto postavila na oder kar dve dramski uprizoritvi. Postopoma je navdušenje splahnelo, dokler ni po letu 1990 delovanje društva popolnoma zamrlo. Na pobudo takratnega predsednika KS Brezje, g. Janeza Zupana, smo v letu 1997 delovanje društva ponovno oživili. 
 Danes društvo šteje 59 članov, ki bolj ali manj aktivno sodelujejo v 3 sekcijah društva: v dramski sekciji, v otroški gledališki skupini in v otroškem pevskem zboru. Cerkveni pevski zbor v manjši sestavi še vedno deluje v baziliki, ni pa več povezan s Kulturnim društvom Brezje.

 

 

Društvo deluje po pravilih Zakona o društvih in ga vodi Izvršni odbor, ki je izvršilni organ KD. Izvršni odbor sestavlja 9 članov in opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo KD med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. Za svoje delo je odgovoren zoru članov. Poleg izvršnega odbora za delovanje društva skrbita še nadzorni odbor in častno razsodišče.

 

 

Domov   |   Gasilsko društvo   |   Krajevna skupnost   |   Kulturno društvo   |   Športno društvo   |   Turistično društvo
Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation