Monday, November 18, 2019

Pred letom 1949

Na Brezjah se je velikokrat govorilo o gasilcih in o potrebi, da bi imeli svoje lastno društvo. V kroniki Gasilskega društva iz Mošenj zasledimo, da je bila že leta 1920 zbrana precej velika vsota denarja za nakup potrebnega gasilskega orodja za območje Brezij. Pomislili so celo na nakup motorne brizgalne. Vsi plani so padli v vodo zaradi neodgovornosti nekaterih organizatorjev, ki so denar raje porabili za svoje lastne potrebe. Zaradi tega tudi ni prišlo do ustanovitve gasilskega društva.

Gasilsko društvo Mošnje, ki je v tistih časih pokrivalo tudi okoliš Brezij, je kupilo nekaj cevi, priključkov za hidrante in gasilskih kavljev (jakov). Orodje je bilo shranjeno po posameznih zaselkih v posebnih gasilskih omaricah. Te omarice so bile na Brezjah na samostanskem zidu in pri Poharju (Mačku), na Črnivcu pri "Gromu", v Nošah pri "Čežarju" in na Dobrem Polju. V primeru požara so s to opremo delali usposobljeni vaščani, ki so bili člani gasilskega društva v Mošnjah. Ta oprema je bil v uporabi vse do druge svetovne vojne.
Med drugo svetovno vojno je hotel okupator pridobiti naklonjenost vaščanov in je že takoj na začetku vojne začel navduševati vaščane za ustanovitev gasilskega društva na Brezjah. Pri tem ni uspel, kljub temu, da je ponujal sodobno gasilsko motorno brizgalno. Vaščani niso hoteli sodelovati z njim. Prepričani so bili, da bo okupacija kratkotrajna in bo še potem dovolj časa za ustanovitev lastnega, neodvisnega gasilskega društva, brez pomoči tujca. 

Takoj po osvoboditvi je ponovno zaživela ideja o lastnem gasilskem društvu. Obnova v vojni porušene domovine pa je zahtevala veliko denarja in ni bilo možnosti za lastno gasilsko društvo. Ko pa je 4.3.1949 v sosednji vasi Ljubno izbruhnil velik požar, ki je uničil celo vrsto gospodarskih poslopij in se je občutilo predvsem pomanjkanje vode za gašenje in pomanjkanje ustrezno opremljenih in usposobljenih gasilcev, je tudi brezjanske vaščane pošteno zaskrbelo. Na srečo na Brezjah že pol stoletja niso občutili grozot "rdečega petelina". Gorelo je samo med vojno, ko je 8. septembra 1943 okupator požgal hišo in gospodarsko poslopje Jožeta Vovka s Črnivca. Maja 1945 pa je v bojih s Hercegovsko brigado NOV umikajoči se nemški železniški transport z zažigalnimi kroglami zažgal vas Dobro polje. Gorelo je na treh krajih. Vaščanom je postalo jasno, da se na Brezjah ne bi mogli uspešno spopasti z ognjem samo z vodo iz vodovoda in nekaj napol presušenih vodnjakov.

V zimi leta 1948/49 je bil na pobudo takratnega poveljnika Okrajne gasilske zveze Jesenice, g. Alojza Pogačnika in nekaterih vaščanov ustanovljen pripravljalni odbor, ki je imel samo eno nalogo: Ustanoviti gasilsko društvo na Brezjah. Člani odbora so prebivalcem razložili zakaj Brezje potrebujejo svoje gasilsko društvo in kaj bo gasilsko društvo potrebovalo za svoje delovanje. Davna želja vaščanov Brezij in okoliških vasi je bila tik pred uresničenjem. Na Brezjah se je pomladi 1949 rodilo Prostovoljno gasilsko društvo Brezje.

Domov   |   Gasilsko društvo   |   Krajevna skupnost   |   Kulturno društvo   |   Športno društvo   |   Turistično društvo
Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation