Monday, November 18, 2019

Od leta 1961 do leta 1965

Leta 1961 pride do hude krize v delovanju društva. Delo na vseh nivojih zastane. Na Okrajni gasilski zvezi v Kranju se rodi sklep o združevanju malih gasilskih društev z večjimi. Ta sklep predstavlja neke vrste iskro, ki zopet požene kri po žilah članstva gasilskega društva na Brezjah. Člani se tej ideji ostro uprejo in uspejo ohraniti samostojnost. Izbruhne tudi prvi večji požar v času obstoja gasilskega društva. Požara takih razsežnosti ni bilo na območju gasilskega društva  Brezje že 50 let. Zagorelo je gospodarsko poslopje Stankota Pogačnika z Dobrega polja. Ta druga iskra strne gasilske vr­ste in društvo je spet dejavnejše.

Nadaljujejo se gradbena dela pri gasilskem domu. Gasilci se prvič pogovarjajo o svečanih uniformah. Izpopolni se gasilska oprema in prikolica za prevoz orodja. Do konca tega petletnega obdobja na območju gasilskega društva zagori še dvakrat. 28. avgusta 1963 udari strela v go­spodarsko poslopje Martina Praprotnika in 27. oktobra 1964 zagori go­spodarsko poslopje Jakoba Langusa v Peračici. Delo v društvu pa je še vedno slabo in neorganizirano zato v letu 1965 društvo dobi novo vod­stvo:

Predsednik:  Jože Čebavs 
Podpredsednik: Andrej Frelih
Tajnik:
Ivan Logar
Blagajnik: Albin Finžgar
Poveljnik: Franc Kocjančič
Pomočnik poveljnika: Stanko Praprotnik
Gospodar: Jernej Marinčič
Referent za mladino: Alojz Šušteršič
Vodja strojnikov: Alojz Potočnik

Težave v društvu se še vedno nadaljujejo kljub novemu vodstvu. Gasilski dom še vedno ni dokončan in gasilci mrzlično iščejo sredstva, ki bi jim omogočila dograditev stol­pa za sušenje cevi. 

Domov   |   Gasilsko društvo   |   Krajevna skupnost   |   Kulturno društvo   |   Športno društvo   |   Turistično društvo
Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation