Monday, November 18, 2019

Od leta 1965 do leta 1960

Poleti 1956 se je začela gradnja gasilskega doma. Do jeseni tega leta zabetonirani temelji in pripravljeni za nadaljevanje gradnje. Zaradi hude finančne stiske gradbena dela potekajo zelo počasi. Zelo velik problem predstavlja tudi pomanjkanje gradbenega materiala. Gradbeni odbor v sestavi: Jože Čebavs, Jože Avsenik, Franc Finžgar in Lovro Lukan se trudi kar se da in ob koncu 1959 leta je dom pokrit in ometana je notranjost doma.

V tem času društvo dobi tudi novo vodstvo v sestavi:

Predsednik:  Jože Čebavs 
Tajnik:
Mirko Serajnik
Blagajnik: Jože Finžgar
Poveljnik Lovro Lukan
Pomočnik poveljnika: Rado Pogačnik
Gospodar Franc Potočnik
Prosvetni referent: Alojz Šušteršič
Strojnik: Ivan Škofic

Za gasilsko društvo na Brezjah je bilo v prvega pol stoletja obstoja značilno to, da je velikokrat prihajalo do menjav članov upravnega in nadzornega odbora. Stalne menjave so veliko vplivale na to, da je tudi delo društva velikokrat zastalo in prihajalo je do velikih nihanj.

Kljub vsem težavam so gasilci 14. avgusta 1960 proslavljali 10. obletnico obstoja. Gasilski dom je bil že dograjen do te mere, da je vod­stvo društva imelo 12. avgusta 1960 prvo sejo v lastnih prostorih.

Domov   |   Gasilsko društvo   |   Krajevna skupnost   |   Kulturno društvo   |   Športno društvo   |   Turistično društvo
Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation