Thursday, July 18, 2019

Od leta 1950 do leta 1955

Ob koncu leta 1949 (19. novembra 1949) so gasilci začeli z gradnjo prvega gasilskega bazena na Križajevem vrtu. V tem času so se gasilci srečevali predvsem s težavami pri nabavi osnovnega gradbenega materiala (železa in cementa), ki ga je bilo zelo težko dobiti. Gasilci so prostovoljnim delom (1784 ur) in veliko zagnanostjo premagali vse težave in bazen še danes služi svojemu namenu. Gasilci so bazen predali namenu 10. avgusta 1952 in ta dan je bil na Brezjah povsem posvečen gasilstvu. 10. avgusta 1952 so namreč poleg bazena gasilci dobili tudi prvo motorno brizgalno, ki je bila sestavljena iz črpalke tipa Zupan in motorja znamke Zündap.

Takoj za prvim bazenom je začel nastajati drugi bazen na Markotovem vrtu. Njegova gradnja se je začela 23. maja 1953.

Tretji bazen so gasilci začeli graditi 24. avgusta 1954 na Črnivcu pod Bajželnovo hišo.

V tem obdobju je prišlo tudi že do prvih zamenjav v gasilskem društvu. Prvi poveljnik Alojz Cvenkelj je zaradi prezaposlenosti odstopil in nadomestil ga je Jože Čebavs. Leta 1954 gasilci zaradi hude bolezni izgubijo svojega prvega predsednika Jožeta Mlinariča, ki je bil gonilna sila v prvih, težkih obdobjih društva.

Gradnja lastnega doma, saj so gasilci še vedno gostje v Gabrijelčičevem gospodarskem poslopju,  je bil eden izmed pomembnejših ciljev mladega društva.  Društvo se je vseskozi ubadalo s pomanjkanjem finančnih sredstev. Že prej pa je bilo omenjeno, da je izgubilo tudi glavnega organizatorja. Gasilci kljub temu niso obupali in pod vodstvom novega predsednika Jožeta Čebavsa  so se zagnano lotili priprav na gradnjo lastnega gasilskega doma.

27. decembra 1954 so s pomočjo takratne Kmetijske zadruge Brezje kupili parcelo v velikosti 1582 m2. Parcela je bila last Pavla in Antonije Šolar. Okrajni ljudski odbor Radovljica pa je 12. februarja 1955 izdal lokacijsko dovoljenje za gradnjo. 


Domov   |   Gasilsko društvo   |   Krajevna skupnost   |   Kulturno društvo   |   Športno društvo   |   Turistično društvo
Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation