Friday, January 17, 2020

Zgodovina

Pred letom 1949

Na Brezjah se je velikokrat govorilo o gasilcih in o potrebi, da bi imeli svoje lastno društvo. V kroniki Gasilskega društva iz Mošenj zasledimo, da je bila že leta 1920 zbrana precej velika vsota denarja za nakup potrebnega gasilskega orodja za območje Brezij. Pomislili so celo na nakup motorne brizgalne. Vsi plani so padli v vodo zaradi neodgovornosti nekaterih organizatorjev, ki so denar raje porabili za svoje lastne potrebe. Zaradi tega tudi ni prišlo do ustanovitve gasilskega društva.
Prikaži več 

Leto 1949 - Ustanovitev društva

12. marca 1949 je 11 vaščanov in poveljnik Okrajne gasilske zveze Jesenice, Alojz Pogačnik, na ustanovni skupščini ustanovilo Prostovoljno gasilsko društvo Brezje. 
Navzoči: Pohar Milan, Mlinarič Jožef, Rozman Stanko, Knafelj Slavko, Cvenkelj Alojz, Bole Anton, Frelih Milan, Kocjančič Franc - Črnivec, Šušteršič Alojz, Jesenko Jožef, Škofic Ciril.
Prikaži več 

1950 - 1955

Ob koncu leta 1949 so gasilci začeli z gradnjo prvega gasilskega bazena na Križajevem vrtu. V tem času so se gasilci srečevali predvsem s težavami pri nabavi osnovnega gradbenega materiala, ki ga je bilo zelo težko dobiti. Gasilci so prostovoljnim delom (1784 ur) in veliko zagnanostjo premagali vse težave in bazen še danes služi svojemu namenu. Takoj za prvim bazenom je začel nastajati drugi bazen na Markotovem vrtu. Njegova gradnja se je začela 23. maja 1953. Tretji bazen so gasilci začeli graditi 24. avgusta 1954 na Črnivcu pod Bajželnovo hišo.
Prikaži več 

1956 - 1960

Poleti 1956 se je začela gradnja gasilskega doma. Do jeseni tega leta zabetonirani temelji in pripravljeni za nadaljevanje gradnje.
Gradbeni odbor v sestavi: Jože Čebavs, Jože Avsenik, Franc Finžgar in Lovro Lukan se trudi kar se da in ob koncu 1959 leta je dom pokrit in ometana je notranjost doma.
Prikaži več 

1961 - 1965

Leta 1961 pride do hude krize v delovanju društva. Delo na vseh nivojih zastane. Na Okrajni gasilski zvezi v Kranju se rodi sklep o združevanju malih gasilskih društev z večjimi. Ta sklep predstavlja neke vrste iskro, ki zopet požene kri po žilah članstva gasilskega društva na Brezjah. Člani se tej ideji ostro uprejo in uspejo ohraniti samostojnost.
Nadaljujejo se gradbena dela pri gasilskem domu. Gasilci se prvič pogovarjajo o svečanih uniformah.
Prikaži več 

Domov   |   Gasilsko društvo   |   Krajevna skupnost   |   Kulturno društvo   |   Športno društvo   |   Turistično društvo
Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation