Friday, January 17, 2020
Prostovoljno gasilsko društvo Brezje na Gorenjskem je humanitarna, nestrankarska organizacija, ki vključuje v svoje članstvo občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilske organizacije ter pri preventivni in operativni dejavnosti ob požarih in drugih nesrečah.

Gasilsko društvo ima sedež na Brezjah, ter je eno izmed 14 prostovoljnih gasilskih društev v Občini Radovljica. Društva so na nivoju občine povezana preko Gasilske zveze Občine Radovljica, ki je bila ustanovljena leta 1998.
Društvo opravlja javno gasilsko službo. Ta je razdeljena na operativne (gašenje požarov, posredovanja ob poplavah, posredovanje ob raznih nesrečah in porušitvah, ...) in preventivne naloge (sodelovanje z vrtci in šolami, pregledovanje sistemov aktivne požarne zaščite, vaje evakuacij,...). 
Gasilskim vrstam se lahko pridruži vsak, ki ga gasilska dejavnost zanima. Članstvo v gasilskem društvu omogoča delovanje v društvu v obsegu in zahtevnosti, za katero se posameznik odloči. 
Delujemo v okviru zakonskih določil, v skladu s pravili Gasilke zveze Slovenije, nalog, ki nam jih dodeljuje Gasilska zveza Občine Radovljica. Svoje delo prilagajamo in podrejamo potrebam kraja in tehniki. Tekoče sledimo novostim v gasilstvu in gasilski tehniki. Velik poudarek dajemo nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju gasilskih veščin.

Namenite del dohodnine PGD Brezje
Imejte nadzor nad porabo vsaj 0,5% sredstev, ki Vam jih pobere država!

Ali se zavedate, da se nesreče ne dogajajo samo drugim? Da ste kadarkoli lahko tudi Vi v situaciji, ko potrebujete pomoč?
Ali kdaj pomislite, koliko denarja namenite za varovanje in/ali zavarovanje Vašega doma in lastne varnosti?
Ali se zavedate, da Vam bodo v nesreči prvi na pomoč priskočili gasilci prostovoljci?
Ljudje, ki svoj prosti čas namenjajo izobraževanju in usposabljanju, da Vam lahko v pravem trenutku nudijo ustrezno pomoč. Prostovoljci, ki za svoje delo niso plačani, pač pa morajo za ohranitev delovanja gasilskih enot in nujno potrebno usposabljanje vse več energije in časa porabljati za zbiranje finančnih sredstev.
Vlada RS je pred časom sprejela Uredbo o namenitivi dela dohodnine za donacije. S tem omogoča davčnim zavezancem za dohodnino, da od 0,1% do 0,5% svoje obračunane dohodnine namenimo za financiranje splošno-koristnih namenov. Davčni zavezanec se mora v tekočem letu odločiti, komu bo namenil ta odstotek dohodnine, ki mu bo sicer odmerjena šele prihodnje leto.
V Uradnem listu RS št. 56/2012 je objavljen sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012, kateremu je priložen seznam upravičencev, katerim je mogoče nameniti del dohodnine za leto 2012 – med njimi je tudi Prostovoljno gasilsko društvo Brezje na Gorenjskem.
V kolikor upravičenci te priložnosti ne izkoristijo, se sredstva občanov vrnejo nazaj v državni proračun. Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa lahko del te namenimo organizacijam po lastni izbiri.
Z namenitvijo dela dohodnine Prostovoljnemu gasilskemu društvu Brezje boste olajšali poslovanje in tako pripomogli k učinkovitejšemu in uspešnejšemu posredovanju ob požarih in različnih nesrečah in tako doprinesli k večji požarni varnosti občanov. Prostovoljno gasilsko društvo Brezje bo sredstva, zbrana iz naslova namenitve dela dohodnine, porabilo za nabavo opreme in usposabljanja gasilcev.
Naj Vas opomnimo, da morda ravno v trenutku, ko to berete, avtorji te prošnje rešujejo življenje v razbitinah avtomobila ali pa se borijo s plameni, ki požirajo imetje občanov.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacijo dobite v priponki, med prejemnika pa navedite Prostovoljno gasilsko društvo Brezje na Gorenjskem, Brezje 80b, 4243 Brezje, davčna številka 88885143. Izpolnjen obrazec pošljite na pristojni davčni urad ali oddajte v poštni nabiralnik PGD Brezje.

Danes gasilci potrebujemo vašo pomoč, da lahko jutri pomagamo Vam!

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Prostovoljno gasilsko društvo Brezje na Gorenjskem

Minimize
Aktualno

Javno naročilo GVM-1

Nakup podvozja za gasilsko vozilo GVM-1

Domov   |   Gasilsko društvo   |   Krajevna skupnost   |   Kulturno društvo   |   Športno društvo   |   Turistično društvo
Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation