Monday, November 18, 2019

Avtobusna postaja Črnivec (Brezje)
Proti Ljubljani

05:20 Š 05:20 Š-S 05:20 VC 06:06 Š 06:06 ŠP1 06:20 Š1
06:20 ŠP1 06:46 V 07:01 ŠP 07:20 D 07:50 A01SO-B 07:50 Š1
07:50 ŠP1 08:20 V 08:50 SO 08:50 D* 09:19 SO 09:20 D*
09:50 NEPA 09:50 D 09:50 D*S 09:50 SONEP1 10:20 D* 10:20 SO
10:50 V 11:20 V 11:50 D 11:50 DA 12:20 V 13:10 A01SO-B
13:10 D* 13:20 V 13:50 V 14:19 V 14:25 ŠP 14:50 D
14:50 NEP 15:24 D* 15:50 V 16:20 D*NEP 16:50 V 17:20 D
17:20 NEP 17:20 A01DB2 17:50 V 18:20 V 18:50 D*S 19:20 Š
19:50 V 20:19 D* 20:20 NEP 20:20 SO 20:50 D 20:50 NEP
21:20 D* 21:50 NEP 21:50 Š1 21:50 ŠP1 22:20 Š 22:31 SOŠP
22:50 ŠP          


Proti Radovljici

05:00 D* 05:25 D* 05:38 Š 06:15 Š 06:28 D 06:50 ŠP
06:55 Š 06:57 Š 06:58 NEPA 06:58 SO 06:58 Š 06:58 ŠP
07:03 Š 07:17 Š 07:28 V 07:50 Š 07:54 ŠP 07:58 V
08:28 D 08:28 NEP 08:50 Š 08:58 D 09:28 D 09:50 Š
09:58 A01SO-B 09:58 D* 09:58 NEP 09:58 NEPC 10:28 V 10:50 D*
10:58 D 10:58 NEP 11:28 V 11:50 Š 11:58 SO 11:58 D*
12:23 D* 12:32 Š 12:50 ŠP 12:54 Š 12:57 V 13:28 V
13:32 Š 13:34 Š 13:58 V 13:58 DA 13:58 VB 14:05 Š
14:22 Š 14:28 V 14:28 Š1 14:34 Š 14:43 Š 14:43 Š
14:47 Š 14:49 Š 14:50 ŠP 14:58 SO 14:58 ŠP 15:00 Š
15:24 Š 15:28 NEP 15:28 Š 15:28 ŠP 15:58 D*S 15:58 D*
15:58 SONEP 15:58 Š 16:05 Š 16:28 SO 16:28 Š 16:28 ŠP1
16:54 D* 16:58 A01SO-B 16:58 D* 17:28 D* 17:28 NEP 17:28 SO
17:50 ŠP 17:58 NEP 17:58 SO 17:58 Š1 17:58 ŠP1 18:28 D*
18:58 Š 19:28 Š 19:58 V 20:26 NEP 20:28 D* 20:28 ŠPB
20:58 V 21:26 Š 21:58 V 21:58 VB 22:50 Š 23:26 SOOznaka režima Opis
A01DB2
Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 26.VI. do 31.VIII.
A01SO-B Vozi ob sobotah v času od 1.VI.do 30.IX.
D Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote
D* Vozi ob delavnikih razen sobote
D*NEP Vozi od ponedeljka do petka in ob nedeljah in praznikih
D*S Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od 1.6. do 30.9.
DA Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 1.7. do 31.8.
NEP Vozi ob nedeljah in praznikih
NEPA Vozi ob nedeljah in praznikih od 01.06.-30.09.
SO Vozi ob sobotah
SONEP Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih
SONEP1 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih v času od 1.7. do 31.8.
SOŠP Vozi ob sobotah v času poletnih šolskih počitnic
Š-S V času šole od ponedeljka do petka v juniju in septembru
Š Vozi v dneh šolskega pouka
Š1 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika)
ŠP Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika)
ŠP1 Vozi v dneh šolskih počitnic (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika)
V Vozi vsak dan
VC  Vozi vsak dan v času od 25.6. do 31.8.


 Upravljalci spletne strani so se v okviru svojih možnosti potrudili za ažurnost podatkov, a ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za obratovanje avtobusov! Prosimo, da pravilnost voznih redov preverite pri prevoznikih.

Domov   |   Gasilsko društvo   |   Krajevna skupnost   |   Kulturno društvo   |   Športno društvo   |   Turistično društvo
Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation