Friday, January 17, 2020
   


Brezje na Gorenjskem so zelo obiskan romarski kraj slovenskih kristjanov.Brezjansko polje je kot oltarna miza v naravni katedrali Julijcev, Karavank in Jelovice.Na njem ležijo Brezje, ki jim je Stvarnik namenil polno lepote in milosti. Vas znotraj naravne katedrale že od 14. ali začetka 15. stoletja nudi prostor cerkvi sv. Vida.Leta 1800 je cerkev postala domovanje kapelice Marije Pomočnice. 1814 leta je Leopold Layer iz Kranja po zaobljubi poslikal kapelico in narisal čudovito sliko Marije Pomagaj.P. Damiš piše: »Ko je kapelica dobila podobo Marije Pomagaj, jo je ljudstvo vedno bolj ljubilo in obiskovalo. Svete maše so postajale pogostejše. Romarji so se shajali številnejše. Neka tajna sila jih je vlekla k Mariji.« Zaradi številnih romanj je cerkvica postala premajhna in leta 1889 se je začela gradnja nove cerkve, ki je bila posvečena 7. oktobra 1900.Obisk podobe Marije Pomagaj je za preprostega slovenskega romarja postal skoraj zaveza. Zapisana so čudežna ozdravljenja in zaradi teh je bila podoba v letu 1907 tudiokronana.Leta 1988 je papež Janez Pavel II. cerkvi podaril častni naslov manjša bazilika in jo leta 1996 tudi obiskal ter molil ob milostni podobi Marije Pomagaj.1. januarja 2000 je Slovenska škofovska konferenca baziliko Marije Pomagaj na Brezjahizbrala za slovensko Marijino narodno svetišče.Prostor pred cerkvijo je uredil arhitekt Jože Plečnik.Na Brezjah deluje v okviru svetišča tudi Frančiškanski marijanski center in Muzej jaslic. Brezje
Položaj kraja Brezje na Gorenjskem
Domov   |   Gasilsko društvo   |   Krajevna skupnost   |   Kulturno društvo   |   Športno društvo   |   Turistično društvo
Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation